Cennik

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA posiada kontrakt z NFZ w zakresie refundacji kosztów porodu, patologii ciąży, oddziału neonatologicznego, operacji ginekologicznych, planowych operacji chirurgicznych, urologicznych i okulistycznych oraz wybranych poradni specjalistycznych.

 

Za leczenie na w/w oddziałach od pacjentów ubezpieczonych w NFZ nie pobiera się żadnych opłat.

 

Dla pacjentek nieubezpieczonych koszt porodu fizjologicznego lub zakończonego cesarskim cięciem wynosi 4500 zł.

 

Dla pacjentek nieubezpieczonych koszt pobytu opiekuńczo - leczniczego niezakończonego porodem lub zabiegiem operacyjnym na Oddziale Patologii Ciąży wynosi 300 zł za dobę.

 

Ceny komercyjne wybranych zabiegów (dla pacjenów nieubezpieczonych w NFZ):