Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Dr n. med. Krzysztof Cebulak
Lek. med. Jerzy Klin
Dr n. med. Tomasz Łoziński

Kierujący Oddziałem
Dr n. med. Jarosław Janeczko, specjalista ginekolog-położnik

 

Asystenci

Dr n. med. Krzysztof Botiuk, specjalista ginekolog-położnik
Dr n. med. Krzysztof Cebulak, specjalista ginekolog-położnik

Lek. med. Jadwiga Homa, specjalista ginekolog-położnik
Lek. med. Jerzy Klin, specjalista ginekolog-położnik
Lek. med. Mariola Lewandowska, ginekolog-położnik
Dr n. med. Tomasz Łoziński, specjalista ginekolog-położnik
Dr n. med. Tomasz Magoń, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Maciej Naróg, specjalista ginekolog-położnik
Lek. med. Dariusz Oleszczuk, specjalista ginekolog-położnik

Lek. med. Mariusz Pruchniak, specjalista ginekolog-położnik

Lek. med. Dariusz Ulman, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Andrzej Sękowski, specjalista ginekolog położnik,
Lek. med. Tomasz Szajner, specjalista ginekolog-położnik
Lek. med. Teresa Wójcik, specjalista ginekolog-położnik

 

 

Lekarze wspópracujący

Lek. med. Tomasz Adamczyk, specjalista ginekolog-położnik

Lek. med. Katarzyna Adamowicz, specjalista ginekolog-położnik