Zaćma

Operacja zaćmy podstawowe zagadnienia

 

Podstawowym objawem zaćmy jest stopniowe pogarszanie się ostrości widzenia. Chorzy zwykle opisują to zaburzenie jako wrażenie zamglenia widzenia. Dochodzi do stopniowego zacierania się widzianego obrazu.

Aktualnie nie istnieje żaden lek zapobiegający lub leczący zaćmę. W przypadku rozwinięcia choroby jedyną metodą przywrócenia prawidłowego widzenia jest zabieg chirurgicznego usunięcia zaćmy. Zmętniałe soczewki zostaną usunięte przy użyciu metody fakoemulsyfikacji, a na ich miejsce zostanie wszczepiona sztuczna soczewka zapewniająca najwyższą  jakość widzenia.

Do najbardziej typowych czynników zwiększających ryzyko rozwoju zaćmy należą:

 

 • Cukrzyca
 • Uraz oka
 • Inne choroby oczu
 • Leki steroidowe podawane przez dłuższy okres
 • Występowanie zaćmy w rodzinie

 

Usunięcie zmętniałej soczewki to jedyny sposób na poprawę widzenia.

Jeśli zaćma nie zostanie usunięta, Twoje widzenie będzie się stopniowo pogarszać. Decyzję o jej usunięciu podejmiesz w porozumieniu z chirurgiem okulistą, po ocenie objawów utrudniających Ci codzienne funkcjonowanie.  Twoje oczy zostaną dokładnie przebadane, co pozwoli postawić diagnozę oraz określić ewentualne przeciwwskazania do operacji.

Jeżeli masz którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, oznacza to, że musisz udać się do specjalisty, by wykluczyć lub potwierdzić zaćmę:

 

 • Zamglone, rozmyte widzenie – patrzenie przez mgłę
 • Widzenie plam branych za zabrudzenia na okularach lub szkłach kontaktowych
 • Problemy z jasnym światłem. Trudności jazdy samochodem  w nocy, ze względu na blask z reflektorów nadjeżdżających z przeciwka.
 • Słabe widzenie w nocy
 • Słabsze widzenie intensywnej barwy kolorów
 • Podwójne widzenie w jednym oku
 • Potrzeba częstej zmiany szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych

 

Jak się leczyć:

 

Konsultacja

 Podczas pierwszej wizyty należy mieć ze sobą:

 

 • Aktualnie noszone okulary oraz ostatnie recepty okulistyczne,(jeśli nie zostały zrealizowane)
 • Listę zażywanych obecnie leków

 

Podczas wizyty przedoperacyjnej zostanie podana lista wskazań, oraz rodzaje leków które bezwzględne należy stosować.

 

Przed operacją

Należy stosować się do zaleceń lekarza, który poda leki znieczulające i przygotuje do rozpoczęcia zabiegu.

konywana w znieczuleniu miejscowym. Czas zabiegu to ok. 20 minut.

 

Opieka pooperacyjna

Następnego dnia po wykonaniu operacji należy się stawić na kontrolę pooperacyjną. Kontrola odbędzie się w naszej przychodni, która znajduje się w Rzeszowie przy ul. Podpromie 8A. Już następnego dnia Twoje widzenie poprawi się znacznie.  Będzie się sukcesywnie polepszało przez następnych 48-72 godzin.