Położnictwo

Sala porodowa z możliwością...
Sala do cięć cesarskich.

Część Położnicza Oddziału Ginekologiczno - Położniczego składa się z Traktu Porodowego i odcinka pobytowego pacjentek (czyli tzw. Części Hotelowej).

 

Trakt Porodowy tworzą 4 sale porodowe (w tym 1 przystosowana do porodów w wodzie), 2 sale oczekiwań, sala operacyjna do cięć cesarskich oraz sala intensywnego nadzoru pooperacyjnego. Sale porodowe są wyposażone zgodnie z najnowszymi standardami i dają pacjentkom możliwość wyboru najwygodniejszej dla siebie pozycji porodowej.

 

Lokalizacja pomieszczeń oraz rozwiązywania komunikacyjne zapewniają niezbędną intymność i rodzinną atmosferę na każdym etapie porodu. Nad bezpieczeństwem rodzących pacjentek czuwa przez całą dobę 2 doświadczonych lekarzy położników oraz anestezjolog. Każda pacjentka ma możliwość uzyskania indywidualnej opieki położnej.

 

 

INDYWIDUALNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA

 

Prywatny Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie zapewnia wszystkim swoim rodzącym nieodpłatną opiekę okołoporodową w ramach finansowania z NFZ. W ramach usług ponadstandardowych istnieje możliwości indywidualnej opieki okołoporodowej świadczonej przez wykwalifikowany, doświadczony personel medyczny. Każda rodząca u Nas kobieta może uzyskać dodatkową odpłatną opiekę wybranej przez siebie położnej od momentu przyjęcia do sali porodowej, do przekazania na oddział położniczy. Poprzez tą opiekę chcemy zapewnić rodzącym intymność, jak najwyższy komfort, poczucie bezpieczeństwa oraz wspierać matki w ważnym momencie życia.


Wszystkie położne posiadają kwalifikacje w zakresie:

 

  • prowadzenia porodów w wodzie
  • rowadzenia porodów w pozycjach wertykalnych
  • prowadzenia porodów w ZZO
  • laktacji i karmienia naturalnego.
Katarzyna Bróż
Justyna Dziedzic
Bożena Kołcz
Danuta Opalińska
Barbara Woźniak
Elżbieta Kalita

 

 

POŁOŻNE ŚWIADCZĄCE INDYWIDUALNĄ OPIEKĘ W CZASIE PORODU

 


W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z wybraną położną Sali Porodowej


1. Katarzyna Bróż - mgr położnictwa z 12 letnim stażem pracy w zawodzie, tel.: 692 539 331


2. Justyna Dziedzic - mgr położnictwa 16 letni staż pracy w zawodzie, instruktorka szkoły rodzenia, tel.: 667 855 566


3. Anna Guzy - położna dyplomowana, 25 lata w zawodzie, instruktorka w szkole rodzenia, instruktorka naturalnego planowania rodziny, tel.: 602 150 665


4. Elżbieta Kalita – lic. położnictwa, specjalistka w zakresie opieki przed i okołoporodowej,
28 lat pracy w zawodzie, tel.: 791 319 509


5. Bożena Kołcz - położna dyplomowana, 26 lat pracy w zawodzie, tel.: 607 161 093


6. Alicja Anna Marszał - mgr położnictwa, 26 staż pracy, instruktorka w szkole rodzenia, instruktorka masażu kobiet w czasie ciąży, porodu i połogu, instruktorka masażu dziecięcego, doradca noszenia w chuście ClauWi, tel.: 603 501 107


7. Marta Nawłoka - położna dyplomowana, 25 letni staż pracy w zawodzie,
tel.: 728 477 644


8. Danuta Opalińska - licencjat położnictwa, 30 lat pracy zawodowej, tel.: 501 313 907


9. Barbara Woźniak - położna dyplomowana, specjalistka w zakresie opieki przed i okołoporodowej 30 letni staż pracy, instruktorka szkoły rodzenia, instruktorka masażu w czasie ciąży, porodu i połogu, instruktorka masażu dziecięcego, doradca noszenia w chuście ClauWi,
tel.: 664 476 737