Kontrakt z NFZ

Oddział ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług ubezpieczonym Pacjentom.