Kontrakt z NFZ

Oddział ma zawartą umowę z Narodowym Fundyszem Zdrowia na świadczenie usług ubezpieczonym Pacjentom.