Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Informacje ogólne

Rehabilitacja stomatologiczna to dziedzina fizjoterapii, która obejmuje profilaktykę oraz leczenie zaburzeń w obrębie układu stomatologicznego w którego skład wchodzą stawy skroniowo-żuchwowe. Rehabilitacja polega na normalizacji napięć w tkankach miękkich oraz przywracaniu prawidłowej fizjologicznej ruchomości w układzie czaszkowo-szyjno-żuchwowym. 

Rehabilitacja stomatologiczna można być metodą wspomagająca w leczeniu dentystycznym jak i osobną metodą leczniczą.