PZU SA

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA dzięki przekazaniu środków przez PZU SA z Funduszu Prewencyjnego w wysokości 20 000 zł zakupił środki ochrony osobistej dla swoich pracowników, które są im niezbędne do pracy w warunkach pandemii.

Default news