Rejestracja

Informacja ogólna

+48 662 318 547

 
Koordynator Programu Bariatrycznego - Leczenie Chirurgiczne

 Agnieszka Chmiel

+48 791 088 184

agnieszka.chmiel@pro-familia.pl

 
Koordynator Programu dla Dorosłych

 Anna Skóra

+48 733 179 100

anna.skora@pro-familia.pl

 

Koordynator Programu dla Dzieci

 Barbara Piekło

+48 577 316 100

barbara.pieklo@pro-familia.pl