Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Kontakt

mgr poł. Katarzyna Lew, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego, instruktor szkoły rodzenia:

+48 609 922 020

mgr poł. Alicja Anna Marszał, specjalista pielęgniarstwa położniczego, instruktor szkoły rodzenia:

+48 603 501 107

mgr poł. Magdalena Oleniacz, położna, w trakcie specjalizacji ginekologiczno – położniczej:

+48 605 442 961

Barbara Woźniak, specjalista w opiece przed i okołoporodowej, instruktor szkoły rodzenia:

+48 664 476 737

mgr poł. Anna Kołacz, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, instruktor szkoły rodzenia:

+48 665 113 066