Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Badania kliniczne

Czym jest badanie kliniczne?

Badanie kliniczne jest badaniem naukowym prowadzonym z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych.

Co jest najważniejsze dla pacjenta?

Najważniejsze i nadrzędne w stosunku do interesu nauki dla pacjenta jest prawo, bezpieczeństwo, zdrowie i dobro uczestników. Pacjent biorący udział w badaniach klinicznych chroniony jest przez niezależne instytucje – amerykańskie FDA (Food And Drug Administration), Europejska Agencja Leków (EMA). Badania kliniczne planuje się, prowadzi, monitoruje oraz raportuje zgodnie zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practise).

W Polsce zgodę na prowadzenie badania klinicznego wydaje Niezależna Komisja Bioetyczna oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Jakie są korzyści wynikające z udziału w badaniach klinicznych?

  • BEZPŁATNA OPIEKA ZDROWOTNA
  • dostęp do innowacyjnego leku lub metody leczenia
  • aktywne uczestnictwo w zwalczaniu choroby
  • ciągła opieka medyczna, na którą składają się regularne wizyty lekarskie
  • pełen pakiet badań laboratoryjnych (morfologia, biochemia, badanie ogólne moczu)
  • badania dodatkowe wykonywane w zależności od rodzaju badania klinicznego ( USG, cytologia, EKG, badania RTG, rezonans magnetyczny, densytometria etc.)
  • przyczynianie się do rozwoju medycyny

 

O czym powinien wiedzieć uczestnik badania klinicznego?

Należy pamiętać, że uczestnik badania klinicznego przed przystąpieniem do badania podpisuje formularz świadomej zgody. Osoba biorąca udział w badaniu jest ubezpieczona, otrzymuje dostęp do informacji na temat przebiegu badania klinicznego i w każdej chwili może z niego zrezygnować bez podawania przyczyny oraz bez poniesienia konsekwencji. 

 

Aktualnie realizowane badania kliniczne:

- Badanie kliniczne dotyczące antykoncepcji

 

Zrealizowane badania badania kliniczne:

- Badanie kliniczne dotyczące leczenia mięśniaków macicy

- Badanie kliniczne dotyczące leczenia hirsutyzmu oraz PCOS

- Badanie kliniczne dotyczące leczenia bólu u pacjentek z endometriozą 

- Badanie kliniczne dotyczące leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki

 

Świadczenie usług medycznych na zasadzie podwykonawstwa

Wykonujemy Rezonans Magnetyczny w ramach podwykonawstwa dla Ośrodków do realizowanych przez nie badań klinicznych w obszarach leczenia:

  • różne postacie stwardnienia rozsianego
  • choroba Leśniowskiego-Crohna

 

Zapraszamy do współpracy przy realizacji badań klinicznych

Jako Ośrodek posiadamy doświadczenie w prowadzeniu badań II i III fazy. Najwięcej badań prowadzimy z zakresu ginekologii, natomiast przeprowadziliśmy również badania z zakresu okulistyki oraz współpracujemy z Ośrodkami przy badaniach dotyczących obszarów terapeutycznych z zakresu neurologii oraz gastroenterologii.

 

Posiadamy wykwalifikowany zespół medyczny z doświadczeniem w badaniach klinicznych:

- główny badacz

- współbadacz

- koordynator badania klinicznego

- pielęgniarki

- położne

- farmaceuci

- technicy elektroradiologii

 

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem medycznym m.in:

- pracownia RTG

- pracownia rezonansu magnetycznego z aparatem 3T

- pracownia tomografii komputerowej

- pracownia densytometrii

- pracownia mammografii

- EKG, wirówka, ciśnieniomierz – pozostałe sprzęty potrzebne do realizacji wizyt

- dział farmacji szpitalnej

- posiadamy nowoczesne gabinety medyczne oraz zabiegowe zapewniające komfort pacjenta

- dysponujemy nowoczesnym blokiem operacyjnym, który składa się z trzech sal operacyjnych wyposażonych m.in. w najnowszej generacji aparaturę laparoskopową i histeroskopową oraz sprzęt do elektrochirurgii

 

Kontakt

Magdalena Janowska

Koordynator badań klinicznych 694902111