Bank Mleka Kobiecego to profesjonalne laboratorium. Zajmuje się pozyskiwaniem mleka od dawczyń i jego przechowywaniem, a po szczegółowym zbadaniu, również dostarczaniu go maluchom, głównie wcześniakom, które z przyczyn medycznych lub losowych nie mogą być karmione przez własne mamy. 

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz zostać Honorową Dawczynią Mleka Kobiecego zapraszamy do kontaktu z dr Barbarą Piekło - Koordynatorem Banku Mleka: kontakt telefoniczny 577 316 100 lub 606 220 901 oraz kontakt e-mail: barbara.pieklo@pro-familia.pl lub bankmleka@pro-familia.pl

W naszym Szpitalu wdrażany jest Program „Mleko Mamy dla wcześniaka” dzięki współpracy z Fundacją Banku Mleka Kobiecego. Bank Mleka uzyskał dofinansowanie w ramach zadania pn: Odżywianie mlekiem kobiecym nowo rodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w ramach Programu Polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 Ministerstwa Zdrowia.