Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Szczegółowe informacje

Mleko z banku mleka podawane jest najczęściej wcześniakom lub chorym dzieciom podczas pobytu w szpitalu od chwili narodzin, do czasu, aż będą mogły otrzymać pokarm własnej mamy. Karmienie noworodków, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych, mlekiem kobiecym w porównaniu do karmienia ich sztucznymi mieszankami, ma znaczący wpływ na ich zdrowie! Mleko w tym przypadku jest nieocenionym lekiem i środkiem profilaktycznym. Zapobiega wielu chorobom i powikłaniom, m.in. wystąpieniu martwiczego zapalenia jelit oraz konieczności stosowania antybiotyków.

Mleko z banku mleka dostępne jest wyłącznie dla dzieci przebywających w szpitalu.

Mleko do Bank Mleka pozyskiwane jest od Honorowych Dawczyń. Może nią zostać każda zdrowa kobieta w okresie laktacji, posiadająca nadwyżki mleka i chcąca przekazać je potrzebującym dzieciom.

Kwalifikacja kobiety przebiega zawsze zgodnie z procedurami opracowanymi przez Fundację Bank Mleka Kobiecego. Po przeprowadzeniu wywiadu zdrowotnego, konsultacji medycznej oraz uzyskaniu prawidłowych wyników badań krwi i badań próbki mleka, kobieta może zostać oficjalnie Honorową Dawczynią Mleka. Otrzymuje wszystkie niezbędne informacje o odciąganiu, prawidłowym przechowywaniu, mrożeniu mleka w domu oraz możliwościach jego transportu do Banku Mleka.

Podjęta współpraca jest dobrowolna, nie zakłada też deklaracji dostarczania konkretnej ilości mleka. Kandydatka na dawczynię nie ponosi żadnych kosztów związanych z procedurą kwalifikacji.

Czynniki które są bezwzględnym przeciwskazaniem do zostania Honorową Dawczynią Mleka:

 • przyjmowanie narkotyków i dopalaczy
 • palenie tytoniu i regularne wdychania dymu tytoniowego (bierne palenie)
 • spożywanie alkoholu
 • dieta ściśle wegańska
 • spożywanie w dużej ilości kawy lub mocnej czarnej herbaty (powyżej > 300 mg kofeiny na dzień)
 • przebyte operacje chirurgiczne związane z powiększeniem lub operacje z usunięciem fragmentu piersi, podczas których zostały naruszone kanaliki doprowadzające
 • przebyte transplantacje narządów, choroba weneryczna, gruźlica
 • stosowanie przez matkę substancji psychoaktywnych, leków cytotoksycznych, chemioterapeutyków albo radioizotopów, leków immunosupresyjnych
 • zachowania ryzykowne pod względem zachorowania na infekcje przenoszone drogą płciową.

Mleko, które jest przyjętę do Banku Mleka  jest szczegółowo badane, a następnie poddawane procesowi pasteryzacji. Tak zabezpieczone mleko przechowywane jest w specjalnych zamrażarkach w temperaturze – 20°C przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

 • Mleko badane jest przed i po pasteryzacji oraz po rozmrożeniu. Takie działania są gwarancją bezpieczeństwa i  zapewniają najlepszą jakość mleka, które po rozmrożeniu jest rozdzielane na porcje, a następnie przekazywane do karmienia noworodków m.in. na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.
 • Wpływa na zmniejszenie liczby zgonów noworodków
 • Zmniejszenie ryzyka poważnych powikłań ze strony przewodu pokarmowego – m.in. martwicze zapalenie jelit i sepsa oraz częstości chorób o podłożu alergicznym.
 • Wprzyszłości zmniejsza ryzyko występowania takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby naczyń serca, białaczka, schorzenia jelit.