Nasz zespół

  • dr n. med. Janusz Witalis, specjalista neonatologii i pediatrii -  sprawuje opiekę merytoryczną nad funkcjonowaniem Banku Mleka. 
  • mgr Józefa Kołodziej, położna, Międzynarodowy Certyfikowany Doradca Laktacyjny wraz ze swoim zespołem doradców laktacyjnych- zapewnia mamą wsparcie laktacyjne
  • Lekarze ginekolodzy - zachęcają Mamy do karmienia naturalnego oraz współpracują z Bankiem jako Konsultanci.
  • Ratownik Medyczny - jest  odpowiedzialny za transport
Basia pieklo a