Rzeszów, 20 marca 2024 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU DO AUTOMATYCZNEGO TWORZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ na potrzeby realizacji projektu
Zielone technologie w Szpitalu Specjalistycznym Pro - Familia
realizowanego w ramach oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth,
wniosek o dofinansowanie nr NORW.19.01.01-18-0008/20

Rzeszów, dnia 29 grudnia 2023 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW WRAZ Z URZĄDZENIEM DO SKANOWANIA (DALEJ ZWANY WSPÓLNIE „SEOD”) na potrzeby realizacji projektu
Zielone technologie w Szpitalu Specjalistycznym Pro - Familia
realizowanego w ramach oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth,
wniosek o dofinansowanie nr NORW.19.01.01-18-0008/20

Rzeszów, dnia 1 grudnia 2023 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW WRAZ Z URZĄDZENIEM DO SKANOWANIA (DALEJ ZWANY WSPÓLNIE „SEOD”)
na potrzeby realizacji projektu

Zielone technologie w Szpitalu Specjalistycznym Pro - Familia

realizowanego w ramach oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth,

wniosek o dofinansowanie nr NORW.19.01.01-18-0008/20

 

Rzeszów, dnia 10 listopada 2023 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


na DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW WRAZ Z URZĄDZENIEM DO SKANOWANIA

na potrzeby realizacji projektu
Zielone technologie w Szpitalu Specjalistycznym Pro - Familia
realizowanego w ramach oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth,
wniosek o dofinansowanie nr NORW.19.01.01-18-0008/20

Rzeszów, dnia 06.10.2023 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


na DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO BIODENKONTAMINACJI na potrzeby realizacji projektu
Zielone technologie w Szpitalu Specjalistycznym Pro - Familia
realizowanego w ramach oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth,
wniosek o dofinansowanie nr NORW.19.01.01-18-0008/20

 

 

Rzeszów, dnia 04.10.2023 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie Audytu bezpieczeństwa zgodnie z
ZARZĄDZENIEM NR 8/2023/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie finansowania działań
w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców – ze zmianami
 w Szpitalu Specjalistycznym Pro Familia Tomasz Łoziński sp. k.

Rzeszów, dnia 03.10.2023 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę Systemu ochrony poczty elektronicznej
w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberbezpieczeństwa) w Szpitalu Specjalistycznym Pro Familia Tomasz Łoziński sp. k.

 

INFORMACJA:
W dokumencie "1. Zapytanie ofertowe - System ochrony poczty elektronicznej" na stronie tytułowej zaistniała oczywista pomyłka w dacie. Zamiast: "Rzeszów, dnia 03.10.2022 r." powinno być "Rzeszów, dnia 03.10.2023 r."
Powyższe, nie ma wpływu na przebieg zapytania ofertowego.

Rzeszów, dnia 03.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę serwera NAS wraz z dyskami
w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberbezpieczeństwa) w Szpitalu Specjalistycznym Pro Familia Tomasz Łoziński sp. k.

 

 

Rzeszów, dnia 29.09.2023 r.

 

 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę biblioteki taśmowej

w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberbezpieczeństwa)
w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia Tomasz Łoziński sp. k.

 

 

Rzeszów, dnia 24 sierpnia 2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU DO AUTOMATYCZNEGO TWORZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
na potrzeby realizacji projektu Zielone technologie w Szpitalu Specjalistycznym Pro - Familia
realizowanego w ramach oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth,
wniosek o dofinansowanie nr NORW.19.01.01-18-0008/20

Rzeszów, 04.11.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oprogramowania do sporządzania kopii zapasowych i replikacji
w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberbezpieczeństwa)
w Szpitalu Specjalistycznym Pro Familia Tomasz Łoziński sp. k.

 

Rzeszów dnia  04.11.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oprogramowania wirtualnego firewall-a
w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberbezpieczeństwa)
w Szpitalu Specjalistycznym Pro Familia Tomasz Łoziński sp. k.

 

W związku z pytaniami dotyczącymi warunków płatności i koniecznością zmiany umowy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 29.11.2021 do godziny 12:00

Rzeszów, dnia 24.11.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na ZAKUP WYPOSAŻENIA BANKU MLEKA

Rzeszów, 02.11.2021r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na ZAKUP WYPOSAŻENIA BANKU MLEKA
z dnia 25.10.2021r.