Rzeszów, 04.11.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oprogramowania do sporządzania kopii zapasowych i replikacji
w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberbezpieczeństwa)
w Szpitalu Specjalistycznym Pro Familia Tomasz Łoziński sp. k.

 

Rzeszów dnia  04.11.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oprogramowania wirtualnego firewall-a
w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberbezpieczeństwa)
w Szpitalu Specjalistycznym Pro Familia Tomasz Łoziński sp. k.

 

W związku z pytaniami dotyczącymi warunków płatności i koniecznością zmiany umowy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 29.11.2021 do godziny 12:00

Rzeszów, dnia 24.11.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na ZAKUP WYPOSAŻENIA BANKU MLEKA

Rzeszów, 02.11.2021r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na ZAKUP WYPOSAŻENIA BANKU MLEKA
z dnia 25.10.2021r.