Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

W poradni zapewniamy poradnictwo genetyczne dla pacjentów i ich rodzin. Naszym celem jest rozpoznanie choroby i jej podłoża genetycznego, określenie możliwości leczenia oraz ustalenie zakresu pomocy. 

W poradni zapewniamy poradnictwo genetyczne dla pacjentów i ich rodzin. Naszym celem jest rozpoznanie choroby i jej podłoża genetycznego, określenie możliwości leczenia oraz ustalenie zakresu pomocy.  Ustalamy wysokość ryzyka powtórzenia się wady u rodzeństwa, a także przedstawiamy m.in. możliwości profilaktyki w ciąży.

poradnia ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług ubezpieczonym Pacjentom.

Poradnia działa w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie
 

Porada genetyczna
150 zł

Rejestracja

+48 17 773 57 00
Po odsłuchaniu zapowiedzi wybór:
1 - Rejestracja
4 - Pozostałe poradnie specjalistyczne