Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

W Poradni Kardiologicznej zapewniamy kompleksową opiekę, ukierunkowaną na ocenę stanu zdrowia, diagnostykę i leczenie chorób serca. Przed każdą wizytą wykonywane jest badanie EKG spoczynkowe. Istnieje możliwość wykonania innych badań, m.in. echo serca i próba wysiłkowa. 

Zajmujemy się leczeniem:

 • choroba wieńcowa (leczenie farmakologiczne i inwazyjne),
 • kwalifikacja do zabiegów: koronarografii i angioplastyki, 
 • nadciśnienie tętnicze, 
 • niewydolność serca, 
 • zaburzenia rytmu serca, 
 • zaburzenia lipidowe.

Kompleksowa diagnostyka

 • Echo serca
 • EKG
 • Badania laboratoryjne
 • Próba wysiłkowa
 • Holter EKG i holter ciśnieniowy

Konsultacja kardiologiczna
220 zł
Badanie echokardiograficzne
220 zł
Konsultacja kardiologiczna + badanie echokardiologiczne 400 zł
Badanie holterowskie EKG i RR 220 zł
Test wysiłkowy
280 zł

Rejestracja

+48 17 773 57 00
Po odsłuchaniu zapowiedzi wybór:
1 - Rejestracja
4 - Pozostałe poradnie specjalistyczne