Badanie RTG jest krótkie, bezbolesne i nie wymaga specjalnego przygotowania (z wyjątkiem prześwietlenia kręgosłupa lędźwiowego, jamy brzusznej, miednicy, kości krzyżowej). Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza. Bardzo prosimy o zabranie ze sobą wcześniej wykonanych zdjęć i wyniki badań: RTG TK, MR USG oraz inną dokumentację medyczną.

BEZWZGLĘDNYM PRZECIWWSKAZANIEM DO BADANIA JEST CIĄŻA

 RTG kręgosłupa lędźwiowego, jamy brzusznej, miednicy, kości krzyżowej – przygotowanie do badania:

 • W dniu poprzedzającym badanie należy przyjmować płyny obojętne (ok. 1 ½ l wody mineralnej niegazowanej, lekkiej gorzkiej herbaty), spożywać jedynie pokarmy płynne i nie zawierające błonnika tzn. unikać świeżych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa.
 • W dniu poprzedzającym badanie wskazane jest przyjmowanie ESPUMISANU 3 razy dziennie po 2 kapsułki.
 • Pacjenci z zaparciem powinni poinformować o tym lekarza kierującego, który w zależności od wskazań medycznych może zalecić zastosowanie preparatu przeczyszczającego. Preparat należy stosować zgodnie z ulotką.
 • Dzieci i pacjenci z niedowagą – należy omówić przygotowanie z lekarzem kierującym na badanie.
 • W dniu badania należy pozostać na czczo i przyjąć rano 2 kapsułki ESPUMISANU.
 • W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Przebieg badania:

 • Przed badaniem pacjent powinien usunąć wszystkie elementy metalowe z badanej okolicy.
 • Kolejności i czasie wykonywania poszczególnych czynności informować będzie personel medyczny w trakcie wykonywania badania.
 • W zależności od rodzaju badania Pacjent może być poproszony o chwilowe wstrzymanie oddechu.

Niezbędne informacje przekazywane personelowi:

 • Pacjentki w ciąży powinny bezwzględnie powiadomić o tym biały personel (lekarz, pielęgniarka, technik).
 • Pacjent powinien pamiętać, aby podczas badania poinformować o nagłych dolegliwościach.
RTG zatok PA
55 zł
RTG czaszki PA + boczne
70 zł
RTG podstawy czaszki
50 zł
RTG oczodołów
60 zł
RTG oczodołów w kierunku ciała obcego - 2 zdjęcia 60 zł
RTG siodła tureckiego
50 zł
RTG żuchwy (zdjęcie skośne + AP) - 3 zdjęcia
70 zł
RTG kości nosowych
50 zł
RTG stawów skroniowo-żuchwowych - 2 zdjęcia
50 zł
RTG twarzoczaszki półosiowe / celowane na potylice
50 zł
RTG wyrostków sutkowatych - 3 zdjęcia
70 zł
RTG zęba obrotnika - 1 zdjęcie 50 zł
RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne 70 zł
RTG kręgosłupa szyjnego boczne + skosy - 3 zdjęcia 80 zł
RTG kręgosłupa piersiowego AP + boczne 70 zł
RTG kręgoslupa lędzwiowego AP + boczne 70 zł
RTG kości krzyżowej AP + boczne 70 zł
RTG kości ogonowej AP + boczne 70 zł
RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego / lędźwiowego - 2 zdjęcia 70 zł
RTG kręgosłupa w kierunku skoliozy - 2 zdjęcia 70 zł
RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP + osiowe 70 zł
RTG spojenia łonowego - czynnościowe 70 zł
RTG płuc PA 60 zł
RTG płuc boczne 50 zł
RTG płuc PA + boczne 70 zł
RTG szczytów płuc wg Przybylskiego 50 zł
RTG żeber PA + skosy 80 zł
RTG mostka boczne 55 zł
RTG łopatki AP + boczne 70 zł
RTG przeglądowe jamy brzusznej 60 zł
RTG przeglądowe jamy brzusznej na boku 60 zł
RTG stawu barkowego P/L AP 50 zł
RTG stawu barkowego AP + osiowe 70 zł
RTG stawu barkowego transtorakalne 70 zł
RTG stawu barkowego - porównawcze AP 70 zł
RTG obojczyka 50 zł
RTG kości ramiennej AP + boczne 60 zł
RTG stawu łokciowego AP + boczne 60 zł
RTG kości przedramienia AP + boczne 60 zł
RTG ręki AP + skośne / boczne 50 zł
RTG ręki z oceną wieku kostnego 60 zł
RTG nadgarstka AP + boczne / porównawcze 50 zł
RTG śródręcza AP + boczne / porównawcze 50 zł
RTG palca / palców ręki AP + boczne 50 zł
RTG miednicy AP 50 zł
RTG stawów biodrowych porównawcze 60 zł
RTG stawu biodrowego P/L AP 50 zł
RTG stawu biodrowego AP + osiowe 70 zł
RTG kości udowej AP + boczne 70 zł
RTG stawów kolanowych AP + boczne - 4 zdjęcia 100 zł
RTG stawu kolanowego P/L AP + boczne 50 zł
RTG rzepki AP + osiowe 60 zł
RTG podudzia AP + boczne 60 zł
RTG stawów skokowych AP + boczne - 4 zdjęcia 100 zł
RTG stawu skokowego P/L AP + boczne 50 zł
RTG stopy AP + boczne 60 zł
RTG śródstopia AP + boczne 60 zł
RTG kości piętowej boczne + osiowe 50 zł
RTG palca / palców stopy AP + boczne 50 zł
Każda inna dodatkowa projekcja 40 zł
Opis zdjęć własnych 50 zł
RTG stóp AP + boczne / skosy - 4 zdjęcia 100 zł
RTG rąk AP + boczne / skosy - 4 zdjęcia 100 zł
RTG stóp AP + boczne / skosy na stojąco / w obciążeniu - 4 zdjęcia           100 zł
RTG stawów kolanowych AP + boczne na stojąco / w obciążeniu - 4 zdjęcia          100 zł
RTG sylwetkowe kręgosłupa na stojąco AP 140 zł
RTG sylwetkowe kręgosłupa na stojąco AP i boczne 180 zł
RTG sylwetkowe kończyn dolnych AP 140 zł
RTG sylwetkowe kończyn dolnych AP i boczne 180 zł

Rejestracja

+48 17 773 57 00
Po odsłuchaniu zapowiedzi wybór:
1 - Rejestracja
5 - Pracownie Diagnostyczne
3 - RTG