Bank Mleka Kobiecego to profesjonalne laboratorium. Zajmuje się pozyskiwaniem mleka od dawczyń i jego przechowywaniem, a po szczegółowym zbadaniu, również dostarczaniu go maluchom, głównie wcześniakom, które z przyczyn medycznych lub losowych nie mogą być karmione przez własne mamy. 

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz zostać Honorową Dawczynią Mleka Kobiecego zapraszamy do kontaktu z Dominiką Mierzwą - Koordynatorem Banku Mleka: kontakt telefoniczny 577 316 100 lub e-mail: bankmleka@pro-familia.pl

W naszym Szpitalu wdrażany jest Program „Mleko Mamy dla wcześniaka” dzięki współpracy z Fundacją Banku Mleka Kobiecego. Bank Mleka uzyskał dofinansowanie w ramach zadania pn: Odżywianie mlekiem kobiecym nowo rodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w ramach Programu Polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 Ministerstwa Zdrowia.

Mleko z banku mleka podawane jest najczęściej wcześniakom lub chorym dzieciom podczas pobytu w szpitalu od chwili narodzin, do czasu, aż będą mogły otrzymać pokarm własnej mamy. Karmienie noworodków, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych, mlekiem kobiecym w porównaniu do karmienia ich sztucznymi mieszankami, ma znaczący wpływ na ich zdrowie! Mleko w tym przypadku jest nieocenionym lekiem i środkiem profilaktycznym. Zapobiega wielu chorobom i powikłaniom, m.in. wystąpieniu martwiczego zapalenia jelit oraz konieczności stosowania antybiotyków.

Mleko z banku mleka dostępne jest wyłącznie dla dzieci przebywających w szpitalu.

Mleko do Bank Mleka pozyskiwane jest od Honorowych Dawczyń. Może nią zostać każda zdrowa kobieta w okresie laktacji, posiadająca nadwyżki mleka i chcąca przekazać je potrzebującym dzieciom.

Kwalifikacja kobiety przebiega zawsze zgodnie z procedurami opracowanymi przez Fundację Bank Mleka Kobiecego. Po przeprowadzeniu wywiadu zdrowotnego, konsultacji medycznej oraz uzyskaniu prawidłowych wyników badań krwi i badań próbki mleka, kobieta może zostać oficjalnie Honorową Dawczynią Mleka. Otrzymuje wszystkie niezbędne informacje o odciąganiu, prawidłowym przechowywaniu, mrożeniu mleka w domu oraz możliwościach jego transportu do Banku Mleka.

Podjęta współpraca jest dobrowolna, nie zakłada też deklaracji dostarczania konkretnej ilości mleka. Kandydatka na dawczynię nie ponosi żadnych kosztów związanych z procedurą kwalifikacji.

Czynniki które są bezwzględnym przeciwskazaniem do zostania Honorową Dawczynią Mleka:

 • przyjmowanie narkotyków i dopalaczy
 • palenie tytoniu i regularne wdychania dymu tytoniowego (bierne palenie)
 • spożywanie alkoholu
 • dieta ściśle wegańska
 • spożywanie w dużej ilości kawy lub mocnej czarnej herbaty (powyżej > 300 mg kofeiny na dzień)
 • przebyte operacje chirurgiczne związane z powiększeniem lub operacje z usunięciem fragmentu piersi, podczas których zostały naruszone kanaliki doprowadzające
 • przebyte transplantacje narządów, choroba weneryczna, gruźlica
 • stosowanie przez matkę substancji psychoaktywnych, leków cytotoksycznych, chemioterapeutyków albo radioizotopów, leków immunosupresyjnych
 • zachowania ryzykowne pod względem zachorowania na infekcje przenoszone drogą płciową.

Mleko, które jest przyjętę do Banku Mleka  jest szczegółowo badane, a następnie poddawane procesowi pasteryzacji. Tak zabezpieczone mleko przechowywane jest w specjalnych zamrażarkach w temperaturze – 20°C przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

 • Mleko badane jest przed i po pasteryzacji oraz po rozmrożeniu. Takie działania są gwarancją bezpieczeństwa i  zapewniają najlepszą jakość mleka, które po rozmrożeniu jest rozdzielane na porcje, a następnie przekazywane do karmienia noworodków m.in. na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.
 • Wpływa na zmniejszenie liczby zgonów noworodków
 • Zmniejszenie ryzyka poważnych powikłań ze strony przewodu pokarmowego – m.in. martwicze zapalenie jelit i sepsa oraz częstości chorób o podłożu alergicznym.
 • Wprzyszłości zmniejsza ryzyko występowania takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby naczyń serca, białaczka, schorzenia jelit.

 • mgr Józefa Kołodziej, położna, Międzynarodowy Certyfikowany Doradca Laktacyjny wraz ze swoim zespołem doradców laktacyjnych- zapewnia mamom wsparcie laktacyjne
 • mgr Dominika Mierzwa, dietetyk kliniczny - przygotowanie mleka do wydania na oddział
 • Lekarze neonatolodzy - zachęcają mamy do karmienia naturalnego oraz współpracują z Bankiem mleka jako Konsultanci 
 • Lekarze ginekolodzy - zachęcają Mamy do karmienia naturalnego oraz współpracują z Bankiem jako Konsultanci
 • Ratownik Medyczny - jest  odpowiedzialny za transport mleka

Kontakt

Koordynator
Dominika Mierzwa

+48 577 316 100

bankmleka@pro-familia.pl