Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Przyjęcie na oddział

  • Na oddział pediatrii dziecko przyjmowane jest na podstawie skierowania lub w trybie nagłym na podstawie wskazań medycznych – wtedy skierowanie nie jest konieczne.
  • Na Izbie Przyjęć musi zostać wypełniona niezbędna dokumentacja.
  • Respektujemy i dbamy o prawo obecności rodzica przy dziecku. Dlatego podczas wszystkich procedur dziecku może towarzyszyć jeden opiekun prawny.
  • Podczas przyjęcia wykonywane są czynności zgodnie z obowiązującą procedurą.
  • Nasz personel przekaże Wam wszystkie niezbędne informacje na temat pobyty w szpitalu.