Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Zakres opieki

Zajmujemy się leczeniem:

 • choroba wieńcowa (leczenie farmakologiczne i inwazyjne),
 • kwalifikacja do zabiegów: koronarografii i angioplastyki, 
 • nadciśnienie tętnicze, 
 • niewydolność serca, 
 • zaburzenia rytmu serca, 
 • zaburzenia lipidowe.

Kompleksowa diagnostyka

 • Echo serca
 • EKG
 • Badania laboratoryjne
 • Próba wysiłkowa
 • Holter EKG i holter ciśnieniowy