specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Ukończyła psychologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, następnie 4-letni kurs psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. W Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie ukończyła „Psychoonkologię w praktyce klinicznej” uzyskując dodatkowe uprawnienia zawodowe psychologa-psychoonkologa.

W maju 2021r. ukończyła specjalizację kliniczną z zakresu zaburzeń psychicznych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach k. Warszawy uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna. Zajmuje się diagnostyką i konsultacją osób dorosłych w zakresie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń odżywiania. Obszar szczególnych zainteresowań zawodowych to wsparcie dla osób chorujących onkologicznie oraz ich bliskich. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Ukończyła studia na kierunku psychologia o specjalizacji psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji zajmującej się interwencją kryzysową oraz prowadząc konsultacje w gabinecie psychologicznym. Prowadziła również szkolenia dotyczące psychologicznej pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Brała w wielu szkoleniach podnoszących kwalifikacje, związanych z psychologią okołoporodową, psychotraumatologią, leczeniem zaburzeń lękowych, pracą z pacjentem w żałobie. W gabinecie pracuje z dorosłymi oraz nastolatkami od 14 roku życia. W szpitalu udziela wsparcia na oddziałach położniczym, patologii ciąży oraz pediatrycznym