Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Psychologowie w oddziałach szpitala

Wszyscy pacjenci Szpitala PRO – FAMILIA objęci są opieką psychologa, zarówno w trakcie bieżącej hospitacji, jak i po jej zakończeniu. Psychologowie prowadzą w oddziałach psychoedukację oraz udzielają potrzebnego wsparcie psychologicznego. Gdy będąc pacjentem odczuwasz potrzebę rozmowy, wsparcia emocjonalnego czy też masz pytania dotyczące sfery psychologicznej, możesz zwrócić się do jednego z naszych psychologów.