Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

 • aktualne skierowanie na badanie, (w oryginale) jeżeli posiada
 • aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny, GFR oraz TSH we krwi jeśli badanie  będzie  wykonywane z podaniem środka kontrastowego
 • w przypadku podania kontrastu pacjent musi pozostać przed badaniem na czczo minimum 4h (prosimy nie pić i nie jeść)
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala
 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie - zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu potwierdzającego fakt sprawowania opieki
 • osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia
 • ubiór bez elementów metalowych (suwaki, guziki metalowe)

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej w celu wypełnienia medycznej ankiety przed badaniem.

 

Załączniki:

Tomografia komputerowa wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, więc przeciwwskazaniem, jednak nie bezwzględnym, do wykonania badania jest ciąża. O tym, czy należy wykonać badanie u ciężarnej, decyduje lekarz, biorąc pod uwagę korzyści diagnostyczne i ewentualne zagrożenie dla płodu. Dodatkowe przeciwwskazania do wykonania tomografii komputerowej dotyczą podania kontrastu. Nie mogą go przyjąć osoby z nieprawidłowym poziomem TSH (jeśli jest to kontrast zawierający jod) i kreatyniny.

Przed badaniem należy odstawić na 48 godzin leki doustne na cukrzyce i przejść na insulinę, zawierające metforminę, pacjenci chorzy na cukrzyce muszą zabrać jedzenie, insuline, glukometr.

O powyższych okolicznościach należy bezwzględnie powiadomić personel.

 

 • Badanie tomografii komputerowej jest bezbolesne.
 • Podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jakość. Artefakty ruchowe (poruszanie się pacjenta podczas badania) mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania.
 • Podczas badania pacjent pozostaje pod stałą opieką personelu medycznego.