Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Zakres opieki

Zaburzenia nastroju

- depresja, dystymia,
- choroba afektywna dwubiegunowa,
- zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane. 

Zaburzenia adaptacyjne czyli reakcje na kryzysowe, stresogenne sytuacje, zmiany życiowe czy problemy zdrowotne. 
 
Zaburzenie lękowe, nerwicowe

- lęk napadowy, lęk uogólniony,
- agorafobia, fobia społeczna i inne fobie,
- zaburzenia somatyzacyjne (stany w których wykonywana badania lekarskie nie tłumaczą dolegliwości fizycznych).

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne kiedyś określane jako nerwica natręctw.

Bezsenność 
 
Zaburzenia psychotyczne

- schizofrenia - pierwsze i kolejne epizody, stany przewlekłe,
- zaburzenia schizoafektywne,
- ostre zaburzenia psychotyczne,
- zaburzenia urojeniowe.

Zaburzenia pamięci i zachowania u osób starszych

- w chorobie Alzheimera i innych zespołach otępiennych
- po udarach mózgu,
- po urazach głowy.

Upośledzenie umysłowe (rozmaite zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób upośledzonych umysłowo)