Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Zakres opieki

  • Diagnostyka i leczenie schorzeń chirurgicznych
  • Zabiegi z zakresu małej chirurgii (usuwanie zmian skórnych, kaszaki, tłuszczaki itp)
  • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego
  • Kontynuacja leczenia poszpitalnego