Przygotowanie do wizyty

Zabierz ze sobą:

  • dzienniczek samokontroli, jeżeli już chorujesz na cukrzycę,
  • książeczkę opieki diabetologicznej, jeśli taką posiadasz,
  • glukometr i wstrzykiwacze, jeśli masz już własne,
  • wyniki badań i karty informacyjne, także dotyczące pozostałych schorzeń,
  • informacje dotyczące dotychczasowego leczenia (rodzaje leków oraz ich dawkowanie, również dotyczące chorób współwystępujących).

Jeżeli wcześniej skompletujesz dokumentację oraz wyniki badań, diabetolog sprawnie wskaże kierunek dalszej diagnostyki i pomoże szybko wdrożyć skuteczną formę leczenia cukrzycy.