Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Kontrakt z NFZ

Oddział ma zawartą umowę z Narodowym Fundyszem Zdrowia na udzielanie świadczeń ubezpieczonym Pacjentom.