Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

 • aktualne skierowanie na badanie, (w oryginale) jeżeli posiada
 • aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny oraz GFRu we krwi jeśli badanie będzie wykonywane z podaniem środka kontrastowego
 • w przypadku podania kontrastu pacjent musi pozostać przed badaniem na czczo minimum 4h (prosimy nie pić i nie jeść)
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala
 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie - zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu potwierdzającego fakt sprawowania opieki
 • osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia dziecka.
 • ubiór bez elementów metalowych (suwaki, guziki metelowe)
 • w przypadku metalowych elementów w ciele, zaświadczenie od lekarza specjalisty o możliwości badania w polu 3 Teslowym.

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej w celu wypełnienia medycznej ankiety przed badaniem.

Załączniki:
 • bezwzględne - wszczepione urządzenia elektryczne, jak: defibrylator-kardiowerter, lub stymulator serca, neurostymulator, implant ślimakowy, nadto
 • metalowe „magnetyczne" ciała obce w tkankach pacjenta (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, gałek ocznych, płytki ortopedyczne, itp.),
 • klaustrofobia ( uczucie lęku przed przebywaniem w zamkniętych niedużych pomieszczeniach),
 • nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w I trymestrze ciąży.

Pacjenci z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi, klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną, dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany, zaświadczenie od lekarza specjalisty  możliwości badania w polu 3 Teslowym oraz powiadomienie o powyższym personel pracowni.

O powyższych okolicznościach należy bezwzględnie powiadomić personel.

Badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne.

Podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Artefakty ruchowe (poruszanie się pacjenta podczas badania) mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania.

Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi