Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Informacje ogólne

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nieinwazyjnych Metod Terapeutycznych Pro-Familia powstała w 2015 r. Główną misją i celem organizacji jest ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna oraz prace nad rozwojem różnych form nieinwazyjnych metod leczenia. Fundacja osiąga swoje cele poprzez prowadzenie badań, realizację projektów prozdrowotnych i społecznych oraz wsparcie jednostek badawczych i leczniczych.