Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Nasz oddział posiada III poziom referencyjny, oznaczający najwyższe kompetencję i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami patologii noworodka.

Ten nowoczesny oddział to szczególne miejsce. To właśnie tutaj otaczamy opieką naszych najmłodszych Pacjentów i wspieramy rodziców, zapewniając im życzliwą i rodzinną atmosferę. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem noworodków po porodzie oraz specjalistycznym leczeniem noworodków i wcześniaków w stanach zagrożenia życia czuwa wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół z wieloletnim doświadczeniem na III poziomie referencyjnym. Jesteśmy przygotowani na niespodziewane sytuacje - najmniejszy Pacjent, którego otoczyliśmy specjalistyczną opieką po porodzie ważył zaledwie 450 g. 

Wszystkim noworodkom zapewniamy wykonanie obowiązkowych szczepień i badań przesiewowych, w tym badania słuchu. W razie potrzeby na oddziale bezwłocznie udzielane są dodatkowe, niezbędne konsultacje innych specjalistów – m.in. okulistów, kardiologów, chirurgów czy neurologów.

Oddział zapewnia:

  • opiekę nad zdrowym dzieckiem (system rooming - in),
  • intensywną opiekę medyczną dla noworodków i wcześniaków w stanach zagrożenia życia urodzonych w naszym szpitalu,
  • intensywną opiekę medyczną dla noworodków i wcześniaków przyjmowanych na hospitalizację z innych szpitali województwa podkarpackiego,
  • działanie zespołu wyjazdowego - Karetka "N" świadczy usługe transportową dla całego województwa podkarpackiego.