Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Cennik

RTG zatok PA
70 zł
RTG czaszki PA + boczne
80 zł
RTG podstawy czaszki
60 zł
RTG oczodołów
80 zł
RTG oczodołów w kierunku ciała obcego - 2 zdjęcia 80 zł
RTG siodła tureckiego
80 zł
RTG żuchwy (zdjęcie skośne + AP) - 3 zdjęcia
90 zł
RTG kości nosowych
70 zł
RTG stawów skroniowo-żuchwowych - 2 zdjęcia
70 zł
RTG twarzoczaszki półosiowe / celowane na potylice
60 zł
RTG wyrostków sutkowatych - 3 zdjęcia
90 zł
RTG zęba obrotnika - 1 zdjęcie 60 zł
RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne 80 zł
RTG kręgosłupa szyjnego boczne + skosy - 3 zdjęcia 90 zł
RTG kręgosłupa piersiowego AP + boczne 90 zł
RTG kręgoslupa lędzwiowego AP + boczne 90 zł
RTG kości krzyżowej AP + boczne 90 zł
RTG kości ogonowej AP + boczne 90 zł
RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego / lędźwiowego - 2 zdjęcia 90 zł
RTG kręgosłupa w kierunku skoliozy - 2 zdjęcia 90 zł
RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP + osiowe 90 zł
RTG spojenia łonowego - czynnościowe 90 zł
RTG płuc PA 70 zł
RTG płuc boczne 60 zł
RTG płuc PA + boczne 90 zł
RTG szczytów płuc wg Przybylskiego 60 zł
RTG żeber PA + skosy 90 zł
RTG mostka boczne 70 zł
RTG łopatki AP + boczne 90 zł
RTG przeglądowe jamy brzusznej 80 zł
RTG przeglądowe jamy brzusznej na boku 80 zł
RTG stawu barkowego P/L AP 70 zł
RTG stawu barkowego AP + osiowe 90 zł
RTG stawu barkowego transtorakalne 90 zł
RTG stawu barkowego - porównawcze AP 90 zł
RTG obojczyka 70 zł
RTG kości ramiennej AP + boczne 90 zł
RTG stawu łokciowego AP + boczne 80 zł
RTG kości przedramienia AP + boczne 80 zł
RTG ręki AP + skośne / boczne 70 zł
RTG ręki z oceną wieku kostnego 70 zł
RTG nadgarstka AP + boczne / porównawcze 70 zł
RTG śródręcza AP + boczne / porównawcze 70 zł
RTG palca / palców ręki AP + boczne 70 zł
RTG miednicy AP 70 zł
RTG stawów biodrowych porównawcze 70 zł
RTG stawu biodrowego P/L AP 70 zł
RTG stawu biodrowego AP + osiowe 90 zł
RTG stawów biodrowych AP + osiowe - 4 zdjęcia 120 zł
RTG kości udowej AP + boczne 90 zł
RTG stawów kolanowych AP + boczne - 4 zdjęcia 120 zł
RTG stawu kolanowego P/L AP + boczne 70 zł
RTG rzepki AP + osiowe 70 zł
RTG podudzia AP + boczne 70 zł
RTG stawów skokowych AP + boczne - 4 zdjęcia 120 zł
RTG stawu skokowego P/L AP + boczne 70 zł
RTG stopy AP + boczne 70 zł
RTG śródstopia AP + boczne 70 zł
RTG kości piętowej boczne + osiowe 70 zł
RTG palca / palców stopy AP + boczne 70 zł
Każda inna dodatkowa projekcja 50 zł
RTG stóp AP + boczne / skosy - 4 zdjęcia 120 zł
RTG rąk AP + boczne / skosy - 4 zdjęcia 120 zł
RTG stóp AP + boczne / skosy na stojąco / w obciążeniu - 4 zdjęcia           120 zł
RTG stawów kolanowych AP + boczne na stojąco / w obciążeniu - 4 zdjęcia          120 zł
RTG sylwetkowe kręgosłupa na stojąco AP 150 zł
RTG sylwetkowe kręgosłupa na stojąco AP i boczne 220 zł
RTG sylwetkowe kończyn dolnych AP 170 zł
RTG sylwetkowe kończyn dolnych AP i boczne 220 zł
RTG sylwetkowe AP + boczne zdjęcie stawów kolanowych 250 zł