Informacje ogólne

Poradnia Neonatologiczna zapewnia opiekę noworodkom do 1 roku życia. Szczególną opieką otaczamy wcześniaki oraz noworodki z problemami okresu okołoporodowego, dbając o ich prawidłowy rozwój.