Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Stosowane metody znieczulenia

  • Znieczulenie ogólne - rozpoczyna się od podania leków przez założoną wcześniej kaniulę dożylną. W krótkim czasie po ich podaniu pacjent zasypia i jest nieświadomy wykonywanej procedury.
  • Znieczulenie podpajęczynówkowe - podczas operacji pacjent może być przytomny lub może poprosić o środek nasenny. W zależności od podanych leków znieczulenie może trwać od 2 do 5 godzin. Przez określony obszar ciała, który został znieczulony występuje bezbolesność  i ograniczona ruchomości. Może być zachowane czucie dotyku.
  • Znieczulenie zewnątrzoponowe - to rodzaj znieczulenia miejscowego. Polega na wprowadzeniu do przestrzeni zewnątrzoponowej, znajdującej się w środku kręgosłupa, cienkiego cewnika a następnie podawaniu przez niego leków znieczulających tak, aby złagodzić dolegliwości bólowe. Stosowane m.in. do zniesiena bólu porodowego. W naszym szpitalu każda Pacjentka może skorzystać z bezpłatnego znieczulenia znoszącego ból w trakcie porodu - jeżeli nie ma przeciwskazań medycznych. 
  • Blokada splotów i nerwów obwodowych - ten rodzaj znieczulenia wykonuje się podczas zabiegów w obrębie kończyn górnych i dolnych. Polega na podaniu środka znieczulenia miejscowego w obrębie splotów lub pni nerwowych unieruchamiających operowaną okolicę.
Czasem łączymy różne rodzaje analgezii np. podczas znieczulenia podpajęczynówkowego podajemy również leki wywołujące sen.