Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Wizyty w ramach NFZ

poradnia ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług ubezpieczonym Pacjentom.