Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Informacje ogólne

W poradni przeprowadzamy kompleksową diagnostykę neurochirurgiczną i leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.