To miejsce, w którym świadome kobiety mogą zadbać o swoje zdrowie, mając dostęp do szybkiej i kompleksowej diagnostyki oraz m.in. nowoczesnego leczenia chirurgicznego.

Rak piersi – badaj się, to ma znaczenie

Rak piersi to niestety wciąż najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Jak donoszą najnowsze statystyki, w Polsce każdego roku aż 16 tysięcy kobiet słyszy w gabinecie lekarskim diagnozę: nowotwór piersi. Na Podkarpaciu to średnio 650 pań. Chociaż poprawia się stan wiedzy o profilaktyce i coraz więcej kobiet bada się regularnie, wciąż wiele pacjentek zgłasza się do lekarza zbyt późno.

Dlatego tak ważna jest świadomość i profilaktyka. Jeżeli nowotwór zostanie wykryty w jego wczesnym stadium, kobieta zyskuje ogromne szanse na całkowite wyleczenie.

Kompleksowa diagnostyka

W naszym Centrum wykonasz nie tylko mammografię i usg piersi, ale także wszystkie rodzaje biopsji i badanie 3 teslowym rezonansem magnetycznym.

1. USG piersi jest szybkim i bezbolesnym badaniem, które umożliwia oobrazowanie tkanek piersi. Pozwala wykryć zmiany w piersiach na wczesnym etapie rozwoju. Po 20 roku życia badanie powinno wykonywać się profilaktycznie raz w roku. Wskazaniem do jego przeprowadzenia są także m.in. wyczuwalne guzki lub zgrubienia w piersi.

2. Mammografia cyfrowa jest nowoczesnym badaniem RTG piersi. Badanie wykonuje się przesiewowo – w celu profilaktyki raka piersi oraz w przypadku klinicznego podejrzenia choroby. Mammografia jest badaniem bezpiecznym, wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Według zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Radiologicznego pierwsza mamografia powinna być wykonana pomiędzy 35. a 40. rokiem życia. Potem w zależności od budowy piersi badanie mammograficzne należy przeprowadzać co rok lub co dwa lata.

Mammografia i badanie ultrasonograficzne to badania uzupełniające się wzajemnie i nie należy wykonywać ich zamiennie.

Jeżeli zmiana w obrazie USG lub mammografii wzbudzi niepokój radiologa, zostanie wykonana diagnostyka pogłębiona - biopsja gruboigłowa, biopsja mammotomiczna lub rezonans magnetyczny.

1. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana pod obrazem USG (BACC) to badanie, które umożliwia pobranie do dalszej diagnostyki materiału z tkanek podejrzanych o zmiany chorobowe. Za pomocą strzykawki pobiera się materiał do badania cytologicznego, na podstawie którego można ocenić, jaki charakter ma podejrzana zmiana. Dzięki obrazowaniu USG lekarz precyzyjnie określa miejsce, z którego pobierany jest materiał biologiczny. Biopsja cienkoigłowa to badanie inwazyjne, jednak jest proste i zwykle nie wymaga znieczulenia.

2. Biopsja gruboigłowa pod obrazem USG polega na pobraniu za pomocą specjalnej igły fragmentu tkanki (a nie tylko materiału komórkowego, jak w przypadku biopsji cienkoigłowej). Pobrany materiał  poddawany jest badaniu histopatologicznemu w celu ustalenia rozpoznania choroby nowotworowej oraz jej rodzaju i stopnia zaawansowania.

3. Biopsja gruboigłowa próżniowa to obecnie najnowocześniejsza metoda precyzyjnej diagnostyki zmian zlokalizowanych w obrębie gruczołu piersiowego. Podczas badania  za pomocą specjalnej igły próżniowo zostaje pobrany wycinek podejrzanej tkanki w celu przeprowadzenia dalszego badania histopatologicznego. Badanie pozwala we wczesnym stadium wykryć zmiany nowotworowe w piersiach, co pozwala na podjęcie szybkiego i skutecznego leczenia. Biopsję wykonuje się po miejscowym znieczuleniu skóry.

4. REZONANS MAGNETYCZNY 3 T – posiadamy najnowocześniejszy rezonans magnetyczny w regionie, który gwarantuje najwyższą jakość obrazowania. W przypadku diagnostyki raka piersi, badanie dostarcza informacji o morfologii zmiany i jej cechach czynnościowych.

Gdy okaże się, że zmiana ma charakter nowotworowy, zostaniesz skierowana do poradni chirurgicznej, w której zostaniesz otoczona opieką. Raz w tygodniu zwoływane będzie konsylium – zebranie lekarzy różnych specjalności, na którym zostanie podjęta decyzja o dalszym leczeniu. W takim spotkaniu będziesz uczestniczyć również Ty. Zostaniesz poinformowana o wszystkich możliwych opcjach leczenia, byś mogła brać świadomy udział w całym procesie.

W oddziale chirurgii wykonujemy całe spectrum nowoczesnych zabiegów z zakresu chirurgii piersi, m.in. operację oszczędzające pierś i układ chłonny, mastektomie z jednoczasową rekonstrukcją czy mastektomie prewencyjną.

Dowiedz się więcej - ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

lek. Justyna Filipowska

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Janusz Ilnicki

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej

w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej

w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej

specjalista patomorfolog

specjalista patomorfolog

 
USG piersi150 zł
Mammografia150 zł
Rezonans Piersi800 zł
USG + mammografia250 zł
USG + rezonans900 zł
Mammografia + rezonans900 zł
Biopsja Gruba Igła (zawiera konsultację i USG)450 zł
Biopsja mammotomiczna (zawiera konsultację i USG)2 500 zł
Konsultacja chirurgiczna w zakresie piersi150 zł
Konsultacja chirurgii plastycznej w zakresie piersi200 zł
Konsultacja genetyczna150 zł
Biopsja Gruba Igła + konsultacja chirurgiczna550 zł
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG (bacc)220 zł

Kontakt

+48 17 773 57 00
Po odsłuchaniu zapowiedzi wybór:
1 - Rejestracja
4 - Pozostałe poradnie specjalistyczne
piersi@pro-familia.pl