Zapraszamy do Punktu Obsługi Pacjenta, który znajduje się w budynku D, na parterze w pokoju nr 0.18. Punkt jest otwarty od 08:00 do 15:00. W punkcie można odbierać wyniki badań i dokumentację medyczną oraz składać wnioski o jej wydanie.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania - zapraszamy do kontaktu.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek może zostać złożony przez pacjenta, osobę upoważnioną przez pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta (rodzica lub opiekuna prawnego).

Uzupełniony wniosek należy przesłać drogą elektroniczną, przesłać pocztą tradycyjną, lub złożyć odobiście w Punkcie Obsługi Pacjenta.
Szpital zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji wniosku.

Numery telefonów

Kontakt z Punktem Obsługi Pacjenta

+48 17 773 57 78

 

Wniosek można składać na kilka sposobów:

1. Na adres e-mail

dokumentacja@pro-familia.pl
 
2. Pocztą tradycjną

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Witolda 6B
35-302 Rzeszów
 

3.  Osobiście

Punkt Obsługi Pacjenta w budynku D, na parterze, pokój nr 0.18