Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Prosimy o zgłaszanie się na Izbę Przyjęć w terminie i na godzinę wyznaczone przez lekarza kierującego. Jeżeli godzina nie jest wskazana, prosimy o zgłoszenie się w godzinach od 7:00 do 9:00.

- Jeżeli zabieg ma odbyć się w znieczuleniu,  to prosimy o przybycie na czczo - chyba, że lekarz kierujący zalecił inaczej.
- W dniu przyjęcia do szpitala prosimy o zażycie leków jak dotychczas, z wyjątkiem leków przeciwcukrzycowych i  przeciwzakrzepowych.
- Do wszystkich planowych zabiegów i operacji zaleca się  posiadanie szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (2 dawki).

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą :

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • skierowanie do szpitala
 • piżamę, szlafrok, pantofle oraz przybory toaletowe
 • oryginał grupy krwi lub krewkarta
 • aktualne badania laboratoryjne (morfologia, elektrolity, czasy APTT, INR, PT) oraz dodatkowe badania wskazane przez lekarza podczas kwalifikacji
 • dokumenty dotyczące aktualnego zabiegu (np. wyniki badania USG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, RTG, BACC czyli biopsji i wyniki badań histopatologicznych)
 • dokumentacja dotycząca dotychczasowego leczenia (np. kart informacyjne)
 • jeżeli Pacjent ma choroby przewlekle zaświadczenie od lekarzy specjalistów np. neurolog, kardiolog, endokrynolog o stanie zdrowia oraz modyfikacji leczenia w okresie okołooperacyjnym
 • wykaz aktualnie przyjmowanych leków. Prosimy wziąć ze sobą leki nietypowe, leki wziewne i wstrzykiwacze (peny)
 • wypełnioną ankietą anestezjologiczną i epidemiologiczną otrzymaną podczas wizyty kwalifikacyjnej u lekarza lub pobraną wcześniej na Izbie Przyjęć
Jeżeli nie posiadasz ważnego wyniku grupy krwi, bardzo prosimy o zgłszania się w laboratorium na kilka dni przed terminem zabiegu. Brak wyniku grupy krwi lub brak innych ważnych informacji o dotychczasowym leczeniu może spowodować, że zabieg się nie odbędzie lub zostanie przełożony. 
 
 • grupa krwi (oryginalny dokument z aktualnymi danymi osobowymi)
 • morfologia krwi
 • glukoza
 • elektrolity (Na, K)
 • mocznik lub kreatynina
 • RTG płuc (powyżej 65 roku życia)
 • markery nowotworowe (Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9) - u pacjentek z guzami przydatków

NFZ

Przyjęcie na podstawie skierowania

Jeżeli zostali Państwo skierowani do zabiegu z poradni specjalistycznej Szpitala Pro-familia prosimy o zgłoszenie się w Izbie Przyjęć w terminie wyznaczonym przez lekarza kierującego.
W przypadku skierowania na zabieg z innej placówki w celu ustalenia terminu zabiegu (wpisania na listę oczekujących) prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem medycznym odpowiedniego oddziału lub o osbiste zgłoszenie się w Izbie Przyjęć.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do szpitala nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do szpitala pocztą.

Przyjęcie w trybie nagłym

W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania. Informacja dotyczy Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Oddziału Pediatrii.

Szybka terapia onkologiczna