NFZ

Przyjęcie na podstawie skierowania

Jeżeli zostali Państwo skierowani do zabiegu z poradni specjalistycznej Szpitala Pro-familia prosimy o zgłoszenie się w Izbie Przyjęć w terminie wyznaczonym przez lekarza kierującego.
W przypadku skierowania na zabieg z innej placówki w celu ustalenia terminu zabiegu (wpisania na listę oczekujących) prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem medycznym odpowiedniego oddziału lub o osbiste zgłoszenie się w Izbie Przyjęć.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do szpitala nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do szpitala pocztą.

Przyjęcie w trybie nagłym

W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania. Informacja dotyczy Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Oddziału Pediatrii.

Szybka terapia onkologiczna