Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

USTAWA

z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz.U.2020.849 t.j. z dnia 2020.05.13)

W Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta pełni Katarzyna Rusin.

Wszelkie uwagi do działalności Szpitala możecie Państwo składać na kilka sposobów:
 

1. Na adres e-mail

prawapacjenta@pro-familia.pl

 
2. Pisemnie

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia
Tomasz Łoziński Spółka Komandytowa
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Witolda 6B
35-302 Rzeszów

lub w formie pisma złożonego bezpośrednio w Sekretariacie Administracyjnym Szpitala
 

3.  Telefonicznie

17 773 57 40


Zespół Etyczny

zespoletyczny@pro-familia.pl