Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Informacje ogólne

Poradnia dla dzieci i dorosłych

Prowadzimy badania wstępne, okresowe i kontrolne dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmujemy się rówież oceną wydolności w sporcie amatorskim i kwalifikowanym oraz m.in. oceną skuteczności metod treningowych. W Poradni wykonujemy szereg badań diagnostycznych: test wysiłkowy, EKG oraz USG.
W poradni pomoc znajdą również sportowcy amatorzy po 50 roku życia, którzy chcą bezpiecznie uprawiać wybraną dyscyplinę sportową oraz sportowcy niepełnosprawni i przewlekle chorzy.