Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Zakres opieki

NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment) to zaawansowana terapia neurorozwojowa. Jej głównymi odbiorcami są dzieci z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego, a głównym założeniem jest interdyscyplinarne podejście do problemu pacjenta. Bazuje na dokładnej znajomości rozwoju dziecka. Polega na stosowaniu technik i wspomagań wpływających na napięcie mięśniowe, ruch dziecka oraz utrzymanie postawy ciała. Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do wspomagania terapii i utrwalania jej. Metodę Można stosować u:

  • wcześniaków i niemowląt z grupy wysokiego ryzyka
  • dzieci z zaburzeniami napięcia posturalnego
  • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
  • dzieci ze zdiagnozowanym zespołem genetycznym, wadą wrodzoną

Polega na stymulowaniu mózgu do uaktywnienia wrodzonych wzorców ruchowych i przeniesieniu tej aktywności na mięśnie tułowia i kończyn. W tym celu terapeuta wykonuje precyzyjny ucisk na określone strefy ciała w odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej, co w sposób odruchowy wyzwala u dziecka nie zależne od jego woli kompleksy ruchowe: „odruchowy obrót” oraz „odruchowe pełzanie”. Wyzwalanie owych „odruchowych” reakcji powoduje przetorowanie istniejących lub stworzenie nowych połączeń w ośrodkowym układzie nerwowym. Poprzez ćwiczenia wpływamy na poprawę postawy i możliwości ruchowych dziecka. Skuteczność terapii metodą Vojty wymaga aktywnego udziału rodziców i opiekunów dziecka, którzy po odpowiednim przeszkoleniu przez wykwalifikowanego terapeutę metody codziennie ćwiczą z dzieckiem. Bardzo ważna jest konieczność wczesnego wprowadzenia terapii, która jest podyktowana istnieniem największej plastyczności mózgu w pierwszych miesiącach życia dziecka. Najlepszy okres dla rozpoczęcia ćwiczeń to pierwsze trzy miesiące, najpóźniej do piątego miesiąca życia.

Polega na analizie dysfunkcji posturalnej i funkcjonalnej pacjenta, dobraniu odpowiedniej techniki oklejenia oraz aplikacji specjalnego plastra kinezjology tape na dany obszar ciała, który stanowi źródło bodźców mechanicznych w zależności od rodzaju plastra, sposobu oraz miejsca aplikacji ma wiele wskazań. Kinezjology taping znajduje zastosowanie również jako terapia wspomagająca leczenie:

  • W rehabilitacji pediatrycznej: wady postawy i wady stóp (np. wrodzona stopa końsko-szpotawa, koślawość stóp, kolan), asymetria głowy i tułowia u dzieci, osłabienie mięśni brzucha, uszkodzenie nerwów obwodowych (np. porażenie splotu barkowego, porażenie nerwu twarzowego), wspomaganie pracy mięśni i ustawienia stawów po urazach
  • W rehabilitacji ginekologicznej: technika korekcyjna w przypadku rozejścia się spojenia łonowego w ciąży, bóle kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego w ciąży (np. rwa kulszowa), bóle barków, zespoły po punkcyjne, wspomaganie terapii przeciw obrzękowej

Metoda diagnozowania wg Perchtla, jest bezinwazyjną oceną rozwoju noworodków przedwcześnie urodzonych, a także urodzonych o czasie. Stosowana jest w przypadku gdy istnieje podejrzenie lub gdy noworodek należy do grupy ryzyka (najczęściej krwawienia śródczaszkowe okołoporodowe). Metoda polega na ocenie ruchów spontanicznych dziecka. Rodziców najczęściej prosi się o nagranie  10-20 minutowego filmu, podczas jego aktywności. Diagnosta metody Prechtla analizuje prezentowane przez dziecko wzorce ruchowe i na ich podstawie jest w stanie określić kierunek w jakim będzie się rozwijało oraz czy wymagana jest na tym etapie terapia. 

Dla lepszej kontroli rozwoju dziecka, zalecane jest powtarzanie badania w odstępach 2 tygodniowych.

Diagnostyka FDM opiera się na trzech filarach i prowadzi do efektywnej diagnozy FDM. Fenomenem metody jest interpretacja mimiki i gestykulacji pacjenta, które tworzą podstawę diagnostyczną oraz dają dokładne wskazówki co do deformacji poszczególnych powięzi. Obszerny wywiad i badanie uzupełniają diagnozę FDM. FDM może być zastosowane w różnych dziedzinach medycyny. Metoda ta rozszerza możliwości diagnostyczne lekarza lub terapeuty i umożliwia efektywną terapię pacjenta z rozmaitymi diagnozami medycznymi.Aktualnie FDM jest skutecznie stosowane przy urazach narządu ruchu i do terapii bólu. FDM to neutralne podejście. Poprzez analizę zagadnień medycznych z punktu widzenia metody FDM, lekarz lub terapeuta jest w stanie wybrać optymalną terapię. Celem każdej interwencji według FDM jest anatomiczna korekcja powięzi. Jeżeli dystorsja powięzi zostaje skorygowana, można liczyć na natychmiastową poprawę wytrzymałości, ruchomości i/lub na redukcje bólu. Z reguły leczenie trwa krótko, zatem czas  rekonwalescencji zapewnia szybki  powrót do poprzedniej aktywności fizycznej.

Jest narzędziem badawczym służącym do oceny wzorców postawy i wzorców ruchu prezentowanych u pacjentów w pierwszych miesiącach życia. Konstrukcja testu TIMP umożliwia ocenę podstawowego repertuaru aktywności własnej dziecka w odpowiedzi na bodźce płynące z otoczenia. TIMP może być wykorzystany do oceny niemowlęcia od w wieku od 34 tygodnia (dzieci urodzone przedwcześnie) do ukończenia 4 miesiąca życia. Badający ocenia kontrolę postawy i kontrolę ruchu potrzebną do odpowiedniego i funkcjonalnego wykonania motorycznego niemowlęcia. Test składa się z dwóch części: oceny motoryki spontanicznej, czyli takiej, którą niemowlę prezentuje w normalnych warunkach bez naszej interwencji. Ocena na podstawie wykonania testów ruchowych. TIMP jest bardzo wrażliwy na wszelkie nieprawidłowości rozwojowe i opóźnienia. Bardzo dobrze prezentuje różnice przed i po interwencji terapeutycznej.

Ćwiczenia równoważne, koordynacyjne, korekcyjne i oporowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które kształtują prawidłową postawę ciała, rozwijają zdolności koordynacji i siły mięśni, wspierają prawidłowy rozwój dziecka. W terapii wykorzystujemy elementy metody Integracji Sensorycznej, terapię sensomotoryczną z wykorzystaniem niestabilnych podłoży, torów przeszkód, kształtek i piłek rehabilitacyjnych. Ćwiczenia korekcyjne wykonujemy w oparciu o metodę PNF oraz trójpłaszczyznową terapię manualną stóp.