Porody rodzinne

ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W TRAKCIE PORODU DROGAMI NATURY

  1. Podczas procedury przyjęcia do szpitala ze względu na dużą ilość pacjentek prosimy, aby partner poczekał poza Izbą Przyjęć. Bądź spokojny w odpowiednim momencie nasz personel wezwie Cię na trakt porodowy.

  2. Jako osoba towarzysząca musisz do porodu mieć zakupiony nowy i zapieczętowany jednorazowy komplet ochrony indywidualnej, na który składają się bluza i spodnie oraz ochraniacze na buty i maseczka chirurgiczna. Ten ubiór będzie Cię obowiązywał przez cały czas trwania Twojego pobytu.

  3. Jako osoba towarzysząca możesz przebywać w miejscach wskazanych przez personel Szpitala w tym sali porodowej gdzie będzie odbywać się poród oraz hol przed traktem porodowym.

  4. W przypadku porodu naturalnego możecie być razem przez cały czas jego trwania i do 2 godzin po porodzie. Poród może trwać nawet kilka godzin, dlatego pamiętaj aby zaopatrzyć się w wodę i przekąski.

  5. Jeżeli w trakcie porodu drogami natury okaże się, że konieczne jest cięcie cesarskie personel pokieruje Cię tak, abyś mógł przywitać się ze swoim dzieckiem i kangurować maleństwo na sali operacyjnej.

  6. Pamiętaj - o obecności osoby towarzyszącej podczas udzielanych procedur zdrowotnych podczas porodu każdorazowo decyduje lekarz dyżurny odpowiedzialny za trakt porodowy.

  7. Po przewiezieniu świeżo upieczonej Mamy na oddział położniczy, jako osoba towarzysząca będziesz poproszony o przestrzeganie regulaminu odwiedzin.