Przygotowanie do wizyty

  • Podczas wizyty dziecko nie może być syte, zaleca się aby ostatnie karmienie odbyło się co najmniej godzinę wcześniej.
  • Jeżeli dziecko jest dokarmiane, należy zabrać ze sobą butelkę oraz mleko lub laktator (gdy matka odciąga pokarm).