Bezpłatna kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Trwają zapisy.

Nie unikaj badań, które ratują życie. Zapisz się na bezpłatną kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym.

Obecnie w naszej Pracowni Endoskopii realizujemy dwa projekty profilaktycznych  badań przesiewowych w kierunku profilaktyki raka jelita grubego z których możesz skorzystać.

Do bezpłatnego badania kwalifikują się:

 • Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego.
 • Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.
 • Osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha
  z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich
  i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże,
  że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
 • Osoby, które nie miały wykonanej kolonoskopii przez ostatnie 10 lat (poza pacjentami z zespołem Lyncha).
 • Osoby, u których nie występują objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego.
   

Badania wykonywane są w ramach:

 • Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021 realizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia
 • projektu „Nowoczesna Endoskopia - Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020