Nasz zespół tworzą doświadczeni fizjoterapeuci dziecięcy, którzy zajmują się kompleksową rehabilitacją wcześniaków, niemowląt i dzieci. W swojej pracy stosujemy uznane i cenione na świecie metody terapeutyczne m.in.: metodę NDT-Bobath, metodę Vojty, metodę Prechtla. Zajęcia dostosowywane są indywidualnie - z myślą o stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka. 

Rehabilitacja odbywa się w ramach indywidualnych zajęć lub w grupach. 

NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment) to zaawansowana terapia neurorozwojowa. Jej głównymi odbiorcami są dzieci z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego, a głównym założeniem jest interdyscyplinarne podejście do problemu pacjenta. Bazuje na dokładnej znajomości rozwoju dziecka. Polega na stosowaniu technik i wspomagań wpływających na napięcie mięśniowe, ruch dziecka oraz utrzymanie postawy ciała. Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do wspomagania terapii i utrwalania jej. Metodę Można stosować u:

  • wcześniaków i niemowląt z grupy wysokiego ryzyka
  • dzieci z zaburzeniami napięcia posturalnego
  • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
  • dzieci ze zdiagnozowanym zespołem genetycznym, wadą wrodzoną

Polega na stymulowaniu mózgu do uaktywnienia wrodzonych wzorców ruchowych i przeniesieniu tej aktywności na mięśnie tułowia i kończyn. W tym celu terapeuta wykonuje precyzyjny ucisk na określone strefy ciała w odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej, co w sposób odruchowy wyzwala u dziecka nie zależne od jego woli kompleksy ruchowe: „odruchowy obrót” oraz „odruchowe pełzanie”. Wyzwalanie owych „odruchowych” reakcji powoduje przetorowanie istniejących lub stworzenie nowych połączeń w ośrodkowym układzie nerwowym. Poprzez ćwiczenia wpływamy na poprawę postawy i możliwości ruchowych dziecka. Skuteczność terapii metodą Vojty wymaga aktywnego udziału rodziców i opiekunów dziecka, którzy po odpowiednim przeszkoleniu przez wykwalifikowanego terapeutę metody codziennie ćwiczą z dzieckiem. Bardzo ważna jest konieczność wczesnego wprowadzenia terapii, która jest podyktowana istnieniem największej plastyczności mózgu w pierwszych miesiącach życia dziecka. Najlepszy okres dla rozpoczęcia ćwiczeń to pierwsze trzy miesiące, najpóźniej do piątego miesiąca życia.

Polega na analizie dysfunkcji posturalnej i funkcjonalnej pacjenta, dobraniu odpowiedniej techniki oklejenia oraz aplikacji specjalnego plastra kinezjology tape na dany obszar ciała, który stanowi źródło bodźców mechanicznych w zależności od rodzaju plastra, sposobu oraz miejsca aplikacji ma wiele wskazań. Kinezjology taping znajduje zastosowanie również jako terapia wspomagająca leczenie:

  • W rehabilitacji pediatrycznej: wady postawy i wady stóp (np. wrodzona stopa końsko-szpotawa, koślawość stóp, kolan), asymetria głowy i tułowia u dzieci, osłabienie mięśni brzucha, uszkodzenie nerwów obwodowych (np. porażenie splotu barkowego, porażenie nerwu twarzowego), wspomaganie pracy mięśni i ustawienia stawów po urazach
  • W rehabilitacji ginekologicznej: technika korekcyjna w przypadku rozejścia się spojenia łonowego w ciąży, bóle kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego w ciąży (np. rwa kulszowa), bóle barków, zespoły po punkcyjne, wspomaganie terapii przeciw obrzękowej

Metoda diagnozowania wg Perchtla, jest bezinwazyjną oceną rozwoju noworodków przedwcześnie urodzonych, a także urodzonych o czasie. Stosowana jest w przypadku gdy istnieje podejrzenie lub gdy noworodek należy do grupy ryzyka (najczęściej krwawienia śródczaszkowe okołoporodowe). Metoda polega na ocenie ruchów spontanicznych dziecka. Rodziców najczęściej prosi się o nagranie  10-20 minutowego filmu, podczas jego aktywności. Diagnosta metody Prechtla analizuje prezentowane przez dziecko wzorce ruchowe i na ich podstawie jest w stanie określić kierunek w jakim będzie się rozwijało oraz czy wymagana jest na tym etapie terapia. 

Dla lepszej kontroli rozwoju dziecka, zalecane jest powtarzanie badania w odstępach 2 tygodniowych.

Diagnostyka FDM opiera się na trzech filarach i prowadzi do efektywnej diagnozy FDM. Fenomenem metody jest interpretacja mimiki i gestykulacji pacjenta, które tworzą podstawę diagnostyczną oraz dają dokładne wskazówki co do deformacji poszczególnych powięzi. Obszerny wywiad i badanie uzupełniają diagnozę FDM. FDM może być zastosowane w różnych dziedzinach medycyny. Metoda ta rozszerza możliwości diagnostyczne lekarza lub terapeuty i umożliwia efektywną terapię pacjenta z rozmaitymi diagnozami medycznymi.Aktualnie FDM jest skutecznie stosowane przy urazach narządu ruchu i do terapii bólu. FDM to neutralne podejście. Poprzez analizę zagadnień medycznych z punktu widzenia metody FDM, lekarz lub terapeuta jest w stanie wybrać optymalną terapię. Celem każdej interwencji według FDM jest anatomiczna korekcja powięzi. Jeżeli dystorsja powięzi zostaje skorygowana, można liczyć na natychmiastową poprawę wytrzymałości, ruchomości i/lub na redukcje bólu. Z reguły leczenie trwa krótko, zatem czas  rekonwalescencji zapewnia szybki  powrót do poprzedniej aktywności fizycznej.

Jest narzędziem badawczym służącym do oceny wzorców postawy i wzorców ruchu prezentowanych u pacjentów w pierwszych miesiącach życia. Konstrukcja testu TIMP umożliwia ocenę podstawowego repertuaru aktywności własnej dziecka w odpowiedzi na bodźce płynące z otoczenia. TIMP może być wykorzystany do oceny niemowlęcia od w wieku od 34 tygodnia (dzieci urodzone przedwcześnie) do ukończenia 4 miesiąca życia. Badający ocenia kontrolę postawy i kontrolę ruchu potrzebną do odpowiedniego i funkcjonalnego wykonania motorycznego niemowlęcia. Test składa się z dwóch części: oceny motoryki spontanicznej, czyli takiej, którą niemowlę prezentuje w normalnych warunkach bez naszej interwencji. Ocena na podstawie wykonania testów ruchowych. TIMP jest bardzo wrażliwy na wszelkie nieprawidłowości rozwojowe i opóźnienia. Bardzo dobrze prezentuje różnice przed i po interwencji terapeutycznej.

Ćwiczenia równoważne, koordynacyjne, korekcyjne i oporowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które kształtują prawidłową postawę ciała, rozwijają zdolności koordynacji i siły mięśni, wspierają prawidłowy rozwój dziecka. W terapii wykorzystujemy elementy metody Integracji Sensorycznej, terapię sensomotoryczną z wykorzystaniem niestabilnych podłoży, torów przeszkód, kształtek i piłek rehabilitacyjnych. Ćwiczenia korekcyjne wykonujemy w oparciu o metodę PNF oraz trójpłaszczyznową terapię manualną stóp.

Turnusy rehabilitacyjne, to oferta którą kierujemy do dzieci w każdym wieku z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i ustabilizowanym stanem zdrowia.
Turnusy odbywają się w 5 dniowych cyklach od poniedziałku do piątku. Po zgłoszeniu na turnus dla każdego pacjenta nasz zespół określa indywidualny plan terapii oraz cele jakie mają zostać osiągnięte po jej zakończeniu.
W każdym dniu turnusu dla pacjenta zaplanowano 3 terapie metodą Vojty, 1 terapię metodą NDT Bobath oraz 1 terapię neurologopedyczną, ale w zależności od potrzeb pacjenta istnieje możliwość zmiany konfiguracji terapii.

Pacjentem zajmuje się nasz doświadczony zespół specjalistów:

  • Anna Jamróz - fizjoterapeutka, terapeutka metody NDT-Bobath i metody Vojty
  • Agnieszka Dębosz - fizjoterapeutka, terapeutka metody NDT-Bobath i metody Vojty
  • Alina Pałys - neurologopeda


Do dyspozycji opiekuna pacjenta oddajemy strefę relaksu, w której można odpocząć, zjeść obiad, czy ułożyć dziecko na drzemkę. Godziny terapii na turnusie są ustalane indywidualnie i dostosowane odpowiednio do pacjenta i jego opiekuna.


Więcej informacji na temat turnusów można uzyskać pod numerami telefonu:

Anna Jamróz - +48 603 305 547
Agnieszka Dębosz - +48 501 316 114

terapeutka metody NDT-Bobath i metody Vojty

fizjoterapeutka, terapeutka metody NDT-Bobath i metody Vojty

terapeutka metody NDT-Bobath i metody Vojty

fizjoterapeutka, terapeutka metody NDT-Bobath oraz Integracji Sensorycznej


Terapia metodą NDT-Bobath 160 zł
Terapia metodą Vojty 160 zł
Terapia integracji sensorycznej 160 zł
Terapia tkanek miękkich 160 zł
Terapia indywidualna - Ćwiczenia korekcyjne w przypadku wad postawy, wad stóp z wykorzystaniem metody PNF, terapii manualnej i trójpłaszczyznowej terapii stóp 160 zł
Kinesiology taping 50-70 zł
Turnusy rehabilitacyjne 3500 zł

Rejestracja

Anna Bobola

rehabilitacja dzieci

+48 796 589 094

Joanna Jędrzejek

rehabilitacja dzieci

+48 606 493 344

Agnieszka Dębosz

rehabilitacja dzieci i turnus rehabilitacyjny

+48 501 316 114

Anna Jamróz

rehabilitacja dzieci i turnus rehabilitacyjny

+48 603 305 547

 

Szkoła dla rodziców

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne spotkanie z naszymi specjalistami, które cyklicznie organizujemy w naszym szpitalu w ramach Szkoły dla Rodziców. Podczas takiego spotkania ordynator oddziału, fizjoterapeutki oraz psycholog przekażą Wam najważniejsze informacje z zakresu  stymulacji rozwoju noworodka oraz prawidłowej pielęgnacji zgodnej z zasadami nowoczesnej rehabilitacji pediatrycznej.

O szczegóły zapytaj personel podczas pobytu w szpitalu.