Klinika Ginekologii i Położnictwa z Patologią Ciąży przy Uniwersytecie Rzeszowskim oficjalnie otwarta!

Klinika Ginekologii i Położnictwa z Patologią Ciąży przy Uniwersytecie Rzeszowskim oficjalnie otwarta!

Od lat zapewniamy kobietom kompleksową opiekę. Od początku działalności naszego szpitala przywitaliśmy na świecie prawie 50 tysięcy dzieci oraz wykonaliśmy blisko 20 tysięcy zabiegów ginekologicznych. Przekształcenie naszego oddziału w klinikę to naturalny krok z którego jesteśmy szczególnie dumni.

Możliwość kształcenia pokoleń przyszłych lekarzy jest dla nas nobilitacją, a jednocześnie zobowiązaniem, aby jakość naszej pracy była na jak najwyższym poziomie.

- Dziś w dniu oficjalnego otwarcia, dziękujemy szczególnie władzom uczelni. Otwarcie kliniki przy Uniwersytecie Rzeszowskim w prywatnym szpitalu to dowód otwartości  i doskonałej współpracy. Możemy być przykładem dla innych regionów naszego kraju - podkreślał dr hab. n. med. Prof. UR Tomasz Łoziński, kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa z Patologią Ciąży.

Dziękujemy za wsparcie naszym dzisiejszym gościom, m.in.:

- JM Rektorowi Prof. dr hab. n. med. Arturowi Mazurowi
- Prof. dr hab. n. med. Adamowi Reich, dyrektorowi Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
- Prof. dr hab. n. med. Dorocie Darmochwał – Kolarz, kierownikowi Katedry, konsultant wojewódzkiej  w dziedzinie ginekologii i położnicztwa oraz perinatologii
- Prof. dr hab. n. med. Tomaszowi Kluzowi, konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie ginekologii onkologicznej
- dr n. o zdr. Ewie Zawilińskiej, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- dr hab. n. med. Prof. Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego Iwonie Gabriel

A także Wojewodzie Podkarpackiej Ewie Leniart oraz przedstawicielom Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego.