Zwiększamy bezpieczeństwo małych Pacjentów

Zrobiliśmy kolejny krok, aby zapewniać naszym Pacjentom maksymalnie bezpieczną opiekę. 
W dniu wczorajszym na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Noworodka, przy każdym inkubatorze zainstalowaliśmy system oceny przestrzegania higieny rąk firmy Ecolab. Ten inteligentny system tworzy wokół inkubatora niewidzialną strefę pacjenta, która rozpoznaje kontakt personelu z pacjentem na poziomie 98 procent, poprzez pomiar odległości oraz czasu spędzonego przy inkubatorze. Specjalne czujniki zainstalowane na dozownikach z preparatem do dezynfekcji rejestrują każdą czynność higieny rąk, przekazując informacje zwrotne na temat użycia. Następnie wszystkie dane zostają przekazane do systemu analitycznego. 
Nasz cel? Zapewnienie najwyższego poziomu higieny rąk, a co za tym idzie - ograniczenie  ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych. 
Jesteśmy pierwszym szpitalem w Polsce, który wdrożył takie rozwiązanie.