O oddziale

Centrum Badawczo Rozwojowe PRO-FAMILIA prowadzi badania kliniczne i rozwojowe stanowiące naukowy obszar działalności Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia. Badania kliniczne pozwalają określić nowe sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia różnych schorzeń.

W ramach działalności centrum realizujemy:

  • badania kliniczne produktów leczniczych,
  • badania rozwojowe nowych metod terapeutycznych,
  • testowanie innowacyjnych urządzeń do stosowanie w działalności leczniczej i około leczniczej,
  • świadczenie usług medycznych na zasadzie podwykonawstwo dla innych ośrodków klinicznych w ramach realizowalnych przez nie badań klinicznych